Träden på dina fotografier

Träden på dina fotografier

 

vackra

hopslingrade i ömhet

välvda i sina vajande grenar

blottar de allt

 

nakna gestalter

täckta

av dina talrika blickar

 

lockande

likt mänskliga silhuetter

mot en oskarp bakgrund

av förtrollade målningar

 

smekta

av den påträngande vinden

slingrar de sig smidigt

 

viga

som osynliga penslar

i ljuset från en stråle når de

upp till himmelens duk

 

finlemmade

upphör de inte att längta

efter stormvindens återkomst

 

värdiga

i sina sista löv

framträder deras bark

somliga mörka andra silvriga

 

dvärglika

står de där i de obarmhärtiga

klippornas närhet

 

lidande

förvridna av plågor

knöliga fuktiga torra

förgås de under årens tyngd

 

döda

sträcker de sig upp mot himlen

som förkrympta skelett.

 

© 2016 Barbara Kobos Kaminska All Rights Reserved