Till min far

Till min far

 

Jag ska fråga någon

om det räcker att vara människa

som står tyst, orörlig

i skuggan av gester i skymningen,

att offra sig för ensamheten och ensligheten,

att uttala tomma, bortglömda ord,

som funnit skydd hos oss?

Vad skulle livet vara utan känslor,

utan avsikter, utan föresatser,

bundet utan början,

utan slut i förfädernas dimma?

I hjärtat av ett främmande land,

i oväntad asyl.

 

 

© 2016 Barbara Kobos Kaminska All Rights Reserved