När jag återvänder

När jag återvänder

 

Allt som jag kan minnas

är så förändrat

när jag återvänder

hem någon gång.

 

Jag ser räcket som slingrar sig upp

längs trappan i vårt gamla hus,

jag hör dans som

spelas för de sömnlösa.

 

Jag känner en puls av oro,

i allén till stenarna

jag minns det nästsista

avskedet.

 

Jag ber världen om minnen

om än obegripligt skymda,

allt känns så långt bort –

sakta rör jag vid stenen.

 

 

© 2016 Barbara Kobos Kaminska All Rights Reserved