Mitt hem i mitt hus

Mitt hem i mitt hus

 

Ett hem fyllt med stillhet

och tystnad,

en dialog mellan två storheter

som bildar variationer,

ett litterärt spektrum

fyllt av poesi,

en personlighet med raffinerad

blygsamhet,

friheten att äga hela världen

i en stilla vrå

och i fröjdens virvlar,

en oas för vila,

betraktelser och upplevelser.

 

 

 

© 2016 Barbara Kobos Kaminska All Rights Reserved