Ett liv

Ett liv

 

Ett liv,

det är varandets mening

medan allt snabbt förgås

 

det är ungdomens hopp

längs en avgränsad stig

 

det är en följd av tankar

präglade i ord

 

det är chansen att få vandra

till slutet

 

det är ögonblicksbilder

från den öppna ingången

till den yttersta gränsen

 

det är…

 

© 2016 Barbara Kobos Kaminska All Rights Reserved