przystroję świat

przystroję świat

 

przystroję świat w obłoki

zamaszyście

 

rozdzielę dwie drogi

pójdę sama tą krętą

 

przewlokę się poprzez

dolinę wyobraźni

 

powrócę do ciebie

pokocham przestrzeń słów

 

spłowiałe odbitki kolorów lasu

utrwalę na szybie

 

zapytam świat czy nosi

w sobie drugie życie

 

 

© 2016 Barbara Kobos Kaminska All Rights Reserved